Investment Team

  • David Li / Co-Chairman
  • Adam Zhu / Co-Chairman
  • Ying Xia / Managing Partner
  • Meng Zhao / Managing Director
  • Jack Chen / Executive Director
  • Lan Zhu / Associate
  • Cathy Zhao / Analyst